7000 Русе, ул. „Княжеска” 4
082 825 005
0899 197 457
Резервирай сега

Политика за поверителност

 Политика на защита на лични данни и поверителност 

Уважаеми гости на хотел „Ана Палас“ гр. Русе, 

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас! 

Ние оценяваме оказаното ни доверие да използвате услугите на нашия хотел. 

Информация за нас: 

ЕТ „АЕРИ-44- РУМЯНКА МИЛЕВА“, с ЕИК 827192287, със седалище и адрес на управление: ГР. РУСЕ, УЛ. БОРИСОВА 122, тел: +35982825005, е-mail hotel@annapalace.com, е администратор и обработващ лични данни. 

Ние обработваме Вашите лични данни с цел да Ви предоставим по-добри, по-качествени и по-разнообразни хотелски услуги. Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване на информация. 

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. 

Настоящото има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни. 

Какви категории лични данни се събират: 

Личната информация може да включва: 

Данни за идентификация – име, ЕГН, дата на раждане, номер, дата на валидност и къде е издаден документа за самоличност, националност и Финансова информация за разплащане/фактуриране (като последните четири цифри на кредитна карта/дата на изтичане). 

Как и защо използваме личните Ви данни: 

Обработката на Вашите лични данни се извършва с цел: 

 установяване на самоличността на клиента при запитване, предварителна резервация и/или настаняване. 

 да изпълним наши законови задължения. 

Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви предоставим нашите хотелски услуги. 

Съгласие и използване на данни за посочените цели: 

Когато предоставите Вашите лични данни, Вие извършвате разкриването на данните напълно доброволно. С предоставянето на Вашите лични данни, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел: настаняване в хотела. Събиране, обработка и използване за каквито и други цели не се извършва. 

Кога разкриваме лична информация: 

Вашата лична информация без Ваше изрично съгласие няма да бъде предоставена на други лица, освен ако даден закон, наредба или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим. 

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети държави или международни организации. 

Вашите права 

Вие имате право на достъп до отнасящите се до Вас лични данни, право на коригиране, право на ограничаване и възражение срещу обработването на предоставените лични данни, право на преносимост на данните, право на уведомяване за нарушение на сигурността на Вашите лични данни, както и да поискате изтриване на Вашата лична информация, когато повече не е необходима за целите, за които е била събрана или обработвана. 

Вие имате право на оттеглянето на съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено. 

Вашите права можете да защитите като подадете жалба до КЗЛД или до съда. 

Вашето доверие е важно за нас! Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящия документ или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на следния електронен адрес: hotel@annapalace.com или на телефон: + 359 82825005. 

Актуалност и промени на политиката: 

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно Политиката за защита на личните данни и поверителност. 

Scroll to top
bg_BGБългарски